Grafiska blad, numrerade och signerade i begränsad upplaga

Robert van Bolderick