Grafiska blad, numrerade och signerade i begränsad upplaga

Anders Mellqvist