Alexandra Jöraas Skoogh

Alexandra är född och uppvuxen i Helsingborg och har en ämneslärarutbildning på Konstfack.

Hon har varit yrkesverksam som konstnär i 5 år nu och har en gallerist i Stuttgart, Tyskland.


Alexandra har utvecklat sin måleriteknik under 8 års tid, där hon målar upp till 25 tunna lager akryl och försöker förmedla hur hon tänker att känslor skulle se ut om vi kunde se dom.


Till de flesta av hennes verk skriver hon poesi, som står på baksidan av målningarna. Hennes poesi och måleri är två separata skaparprocesser som hon sedan matchar ihop med varandra.


Alexandra gör även en del performance-konstverk som ofta behandlar existentiella frågor och är interaktiva.