Litografier

Anders Samuelsson,
svensk bildkonstnär född 1943.

Anders Samuelsson