Grafiska blad, numrerade och signerade i begränsad upplaga

Gunnar Björkman