Grafiska blad, numrerade och signerade i begränsad upplaga

Kaj på Höjda Persson